TJETC Java实训06:从Java到JSP


这一天是2012年12月29日。我们开始引入JSP,Java Server Page。

JSP = html + java

Servlet = java + html

  • <%@ 指令元素
  • <%@ page
  • <%@ include
  • <%@ taglib

 

<% ScriptLet java小程序

Java 程序代码

…..

%>

——————-

<%=..%> 表达式

<jsp: 动作元素

<%! %> 方法定义

——————-

内置对象

out

request\response

session

page request session application

这些都是JSP的基础知识吧,大体上了解一下是怎么回事

发表评论